Comisia de etică USV
        

 

Atribuţiile Comisiei de Etică:

   • aplică prevederile incluse în Codul de etică universitară al Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava
   • întocmeşte un raport anual cu privire la situaţia Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava din perspectiva respectării principiilor şi prevederilor Codului de etică universitară.
   • propune şi promovează eventuale modificări sau amendamente ale Codului de etică universitară.
   • ia în considerare propunerile de modificări sau amendamente venite din afara Comisiei.
   • notifică de urgenţă conducerea universităţii în ceea ce priveşte cazurile care fac subiectul legii penale şi pune la dispoziţia instituţiilor statului competente toate informaţiile pe care le deţin cu privire la cazurile respective.

© Comisia de etică - Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 520081, int. 552

   Search Engine Optimization