Comisia de etică USV
        

 

Sesizări

 • sesizările / reclamaţiile se depun în termen de cel mult o lună de la evenimentele care constituie subiectul acestora;
 • nu se acceptă pentru analiză sesizări / reclamaţii anonime;
 • nu se acceptă reclamaţii din partea altor persoane decât a celor direct afectate;
 • sesizările pot aparţine oricărei persoane, membri în comunitatea academică sau nu, dacă persoanele care fac obiectul lor sunt membri în comunitatea academică;
 • sesizările / reclamaţiile se primesc la biroul Comisiei de etică universitară, în plic închis, şi sunt luate în evidenţă de secretarul/a acestuia, care eliberează un număr de înregistrare; plicurile închise se deschid numai de către membrii Comisiei de etică universitară sau de către un membru delegat al acesteia;
 • decizia cu privire la validitatea sesizării / reclamaţiei, respectiv la demararea analizei cazului, împreună cu motivaţia acestei decizii, se comunică persoanei care a reclamat în termen de maximum 30 de zile de la depunere;
 • sesizările / reclamaţiile se formulează în scris şi conţin cât mai multe date relevante privind identitatea celei sau celui care reclamă (inclusiv datele de contact), identitatea părţii acuzate de abatere, acţiunile imputate, locul şi data înfăptuirii acestora, eventualii martori, orice alte informaţii considerate relevante (a se vedea modelul de reclamaţie din anexă);
 • la cerere, secretarul Comisiei de etică universitară va acorda consiliere cu privire la formularea şi completarea sesizărilor /reclamaţiilor, dar nu poate deschide plicurile cu sesizări sau reclamaţii.

Model sesizare:

Subsemnatul/a ......................................................................................................................
Relaţia cu USV:

  • Student/a, forma de învăţământ / an:       .............................................................................................................................
  • Cadru didactic: .....................................................................................................
  • Personal administrativ: ...........................................................................................
  • Colaborator: .........................................................................................................
  • Altele: ..................................................................................................................

   

  Date de contact ale persoanei care face sesizarea:
  Adresa email:
  Număr de telefon:
  Adresă:
  Data depunerii reclamaţiei:

  Declar următoarele: ...

  Declaraţia conţine date privitoare la derularea evenimentelor relevante (dată, loc, eventuali martori), numele şi relaţia cu Universitatea „Ştefan cel Mare” a persoanei/persoanelor reclamate.
  Dacă există martori, se vor preciza numele acestora şi, în măsura în care este posibil, date de contact, calitatea acestora în universitate (studenţi, cadre didactice, personal secretariat şi de administraţie, colaboratori etc).

   

  Sesizările se  depun la secretarul Comisiei de Etică, d-na Rodica PETRIC,
  corpul E, etaj 2, camera E 238


© Comisia de etică - Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 520081, int. 552

   Search Engine Optimization